Chat with us, powered by LiveChat

What Type of Wheel can Attract People’s Attention

What Type of Wheel can Attract People’s Attention_

The use of automotive alloy wheels is increasing steadily. Most of the car brands are moving towards the alloy wheels. Audi and BMW are two of the most prominent automobile manufacturers that are making use of the alloy wheels.

Best Alloy Wheel Review: Choose the Right Wheels for Your Car

18 դյույմ Replica Ալյումինե տաքացում համար Car

Everything about alloy wheel, such as all the types of wheels, how to choose wheel for your car, comparison between each type of wheel, how to maintain and repair alloy wheel, where to buy alloy wheel.

Don’t Buy BMW Water to Air Intercooler Before Read This

BMW water to air intercooler

We will explain everything you need to know about water to air intercooler for BMW F8X M3/M4, such as cooling interface, multiple air dividers, monitoring of internal systems, fitting and 3D technology, plug & play. We also talk about how to take care of a water to air intercooler after you purchase it.

Ստիպված զորակոչի: Turbochargers ընդդեմ Superchargers

Հարկադիր Ներածություն 101: Turbochargers ընդդեմ Superchargers

Հարկադիր զորակոչի, երկու համակարգերը հիմնականում, որպեսզի դա հնարավոր: turbochargers եւ superchargers: Երկուսն էլ մեծապես տարբերվում է, թե ինչպես են նրանք առաջացնում են լրացուցիչ խթան, որը մենք պետք է տեսնել մի քիչ. Թող մեզ իմանալ, որ տարբերությունը տուրբոմղիչ եւ superchargers.

How to Choose Aluminum Pipes for Your Cars?

Ալյումինե Խողովակներ ավտոմեքենաների համար

Ալյումինե հպարտանում նաեւ ավելի քան հարյուր տարվա արտադրության ավտոմեքենաների. Ներկայումս, կողքին պողպատի, ալյումինի երկրորդ ամենաշատ օգտագործված նյութ է auto industry.Let մեզ իմանալ ալյումինի խողովակների մարդատար ավտոմեքենաների համար:

Առավելություններն ու թերությունները Ալյում.հեծ

Կա մի բան, իրոք գրավիչ մոտ Ալյումինե wheels.However, կան որոշ բաներ են համարում, նախքան ծախսել մի կտոր է խառնուրդ wheels.Here ներդրումը մասին առավելություններն ու թերությունները Ալյում.հեծ.

Silicone ճկուն Vs Ռետինե Խողովակներ (Կողմ եվ դեմ, դուք պետք է իմանալ, թե!)

silicone Ճկափողեր vs կաուչուկի

Contents1 Silicone Hoses and Rubber Hoses2 Perfect Properties3 Rubber Hoses Pros4 Rubber Hoses Cons5 Silicone Hoses Pros6 Silicone Hoses Cons7 Conclusion Silicone Hoses or Rubber Hoses? The absolute most basic materials used to create hoses incorporate silicone and rubber. We beforehand investigated the properties of silicone, and particularly why silicone is heat resistant. In view of these properties, […]

Գնել էժան ջուր է օդում օդային intercooler օնլայն մատակարարող

Ինչպես է intercooler աշխատանք

Intercooler? what is it, really? It is really important to keep the engine of vehicles as much cooler as possible. It is in the best of a vehicle to stay cool as it is optimized for the working of it. Scientists have always worked to get more efficient engines. Efficiency also depends on how much […]

Intercooler կամ Ռադիատոր `Արդյոք նրանք նույն բանը:

Տարբերությունը intercooler եւ ռադիատորի

Contents1 What is a Radiator2 How does radiator work?3 what is an Intercooler?3.1 Air-to-air intercooler:3.2 Water-to-air intercooler: 4 Radiator & Intercooler, what is the difference??5 How can ACS help you? Radiator? intercooler? whats the difference between them? Can someone give me a clear explanation about this? In this article, we will discuss all the questions […]

Օդի ռազմաօդային Intercoolers Vs. Ջուր ռազմաօդային Intercoolers, թե ինչ է տարբերությունը:

օդի air intercooler կամ ջրի, օդի intercooler

Contents1 What is Air to Air Intercooler?1.1 Pros of Air to Air Intercooler1.2 Cons of Air to Air Intercooler2 What is Water to Air Intercooler?3 Pros of Water to Air Intercooler4 Cons of Water to Air Intercooler5 Conclusion6 How can ACS help you? Air to Air Intercooler Vs. Water to Air Intercooler? One of the greatest contentions with regards to the intercoolers is […]